PROPONOWANA PRZEZ NAS BOGATA OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH POWODUJE, ŻE KAŻDE DZIECKO ODKRYWA SWOJE TALENTY I ROZBUDZA PASJE. DO NASZYCH FILAROWYCH AKTYWNOŚCI NALEŻĄ:

 • zajęcia w oparciu o autorski program „Przez zabawę, muzykę i ruch poznajemy świat” wzbogacone o wędrówki, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do niezwykłych miejsc, zabawy kostiumowe, obchody świąt narodowych, występy i prezentacje;
 • zabawy wspomagające rozwój emocjonalny;
 • poznanie zasad savoir-vivre’u;
 • stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną;
 • profesjonalne wspieranie indywidualności dziecka – opieka logopedy, rozwijanie uzdolnień dzieci;
 • codzienne zajęcia z językiem angielskim – naturalne nabywanie umiejętności językowych w trakcie zabawy;
 • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia: „Jestem, Czuję, Słyszę, Widzę, Myślę, Mówię, Tworzę”;
 • profilaktyka, hartowanie i rozwój sprawności fizycznej;
 • zbilansowane posiłki, diety dostosowane do potrzeb dzieci z nietolerancjami (alergia).

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:

 • język angielski
 • zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, prace manualne)
 • zajęcia matematyczne, kodowanie
 • rytmika 
 • terapia logopedyczna
 • logorytmika 
 • zajęcia szachowe 
 • piłka nożna 
 • spotkania ze sztuką, koncerty, spektakle teatralne, spotkania muzyczne
 • zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – autorski projekt pt. “Dzielni ratownicy”
 • projekty edukacyjne
 • interaktywne zajęcia i zabawy z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (podłoga interaktywna, monitor interaktywny)
 • zajęcia rozwijające zainteresowania recytatorskie, ekologiczne i biblioteczne
 • koło teatralne dla dzieci 6-letnich

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • legorobotyka – projektowanie, programowanie
 • wycieczki i zajęcia fakultatywne ze specjalistami

Na terenie naszego przedszkola prowadzone są popołudniowe zajęcia z języka angielskiego ze Szkołą Językową Early Stage. Szczegóły i zapisy na stronie: https://earlystage.pl/pl/kursy/angielski-dla-dzieci-3-5-lat