Proponowana przez nas bogata oferta zajęć powoduje, że każde dziecko odkrywa swoje talenty i rozbudza pasje. Do naszych filarowych aktywności należą:

 • zajęcia w oparciu o autorski program „Przez zabawę, muzykę i ruch poznajemy świat” wzbogacone o: wędrówki, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do niezwykłych miejsc, zabawy kostiumowe, obchody świąt narodowych, występy i prezentacje,
 • zabawy wspomagające rozwój emocjonalny,
 • poznanie zasad savoir-vivre’u,
 • stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną,
 • profesjonalne wspieranie indywidualności dziecka – opieka logopedy, rozwijanie uzdolnień dzieci,
 • codzienne zajęcia z językiem angielskim – naturalne nabywanie umiejętności językowych w trakcie zabawy,
 • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia: “Jestem, Czuję, Słyszę, Widzę, Myślę, Mówię, Tworzę”,
 • profilaktyka, hartowanie i rozwój sprawności fizycznej,
 • zbilansowane posiłki, diety dostosowane do potrzeb dzieci z nietolerancjami (alergia).

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:

 • aktywność rytmiczno-taneczna, logorytmika;
 • logopedia;
 • gimnastyka korekcyjna;
 • spotkania ze sztuką – cykl zajęć w Muzeum Regionalnym w Tarnowie, koncerty, lekcje muzyczne;
 • zajęcia szachowe;
 • zajęcia z piłki nożnej;
 • zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – autorski projekt pt.”Dzielni ratownicy”;
 • religia (dla chętnych).

 

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • zajęcia taneczne;
 • robotyka (grupy starsze).