PROPONOWANA PRZEZ NAS BOGATA OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH POWODUJE, ŻE KAŻDE DZIECKO ODKRYWA SWOJE TALENTY I ROZBUDZA PASJE. DO NASZYCH FILAROWYCH AKTYWNOŚCI NALEŻĄ:

 • zajęcia w oparciu o autorski program „Przez zabawę, muzykę i ruch poznajemy świat” wzbogacone o wędrówki, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do niezwykłych miejsc, zabawy kostiumowe, obchody świąt narodowych, występy i prezentacje;
 • zabawy wspomagające rozwój emocjonalny;
 • poznanie zasad savoir-vivre’u;
 • stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną;
 • profesjonalne wspieranie indywidualności dziecka – opieka logopedy, rozwijanie uzdolnień dzieci;
 • codzienne zajęcia z językiem angielskim – naturalne nabywanie umiejętności językowych w trakcie zabawy;
 • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia: „Jestem, Czuję, Słyszę, Widzę, Myślę, Mówię, Tworzę”;
 • profilaktyka, hartowanie i rozwój sprawności fizycznej;
 • zbilansowane posiłki, diety dostosowane do potrzeb dzieci z nietolerancjami (alergia).

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:

 • język angielski (codziennie)
 • rytmika
 • logorytmika
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia szachowe
 • zajęcia piłkarskie
 • spotkania ze sztuką, koncerty, spektakle teatralne, spotkania muzyczne
 • zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – autorski projekt pt. “Dzielni ratownicy”
 • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne, recytatorskie, ekologiczne i biblioteczne
 • religia (dla chętnych)

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • zajęcia taneczne
 • robotyka (grupy starsze)
 • wycieczki i zajęcia fakultatywne ze specjalistami