WIEDZIEĆ – CHCIEĆ – CZUĆ – UMIEĆ

Każde dziecko jest dla nas ważne.

Każde dziecko dostaje klucz do zdobywania wiedzy,

do twórczych poszukiwań,

inspirację do działania.


 

 • Wspomagamy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych, muzycznych, teatralnych.

 

 • Umożliwiamy dzieciom gromadzenie doświadczeń społecznych na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

 

 • Zachęcamy do podejmowania  aktywności ruchowej , zdrowotnej, artystycznej i poznawczej.

 

 • Prowadzimy działania korekcyjno-kompensacyjne w zakresie wspierania rozwoju mowy i korygowania  wad postawy.

 

 • Tworzymy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 

 • Wdrażamy rozwiązania oparte na nowoczesnych kierunkach pedagogiki, stosujemy aktywizujące metody pracy.

 

 • Umożliwiamy dzieciom kontakt z różnymi dziedzinami sztuki, środowiskiem społeczno-kulturowym, technicznym i przyrodniczym.

 

 • Prowadzimy codziennie  naukę języka angielskiego przez zabawę i twórcze metody.

 

 • Wykorzystujemy technologie informacyjne i komunikacyjne do uatrakcyjniania zajęć edukacyjnych.

 

 • Szerzymy wielokulturowość, tolerancję i ciekawość świata wśród dzieci poprzez realizację projektów i organizację akcji charytatywnych.

 

 • Budujemy  pozytywne relacje między rodziną a przedszkolem, dbamy o jednolity system wychowania dziecka przez środowisko rodzinne i przedszkolne.

 

Spełniając wyznaczoną misję, nasze przedszkole troszczy się o realizację potrzeb wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

 

 

Nasze przedszkole to miejsce, w którym dzieci codziennie spędzają czas na wspólnych zabawach służących odkrywaniu małych i dużych tajemnic otaczającego świata.

To w „Cypisku” dzieci uczą się podstawowych zasad współistnienia z rówieśnikami, partnerstwa, tolerancji, ale też asertywności i samodzielności. Tu doświadczają pierwszych przyjaźni i konfliktów z rówieśnikami. Uczą się jak wyrażać swoje emocje w sposób niekrzywdzący innych. Wspierane przez cały personel i rodziców, odkrywają swoje talenty i pokonują słabości.

Dzieci w naszym przedszkolu realizują najważniejsze zadanie dzieciństwa –bawią się i dzięki temu są szczęśliwe!