WIEDZIEĆ – CHCIEĆ – CZUĆ – UMIEĆ

Każde dziecko jest dla nas ważne.

Każde dziecko dostaje klucz do zdobywania wiedzy,

do twórczych poszukiwań,

inspirację do działania.


 • Wspomagamy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych, muzycznych, teatralnych.
 • Umożliwiamy dzieciom gromadzenie doświadczeń społecznych, na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 • Zachęcamy do podejmowania aktywności ruchowej, zdrowotnej, artystycznej i poznawczej.
 • Prowadzimy działania korekcyjno-kompensacyjne, w zakresie wspierania rozwoju mowy i korygowania  wad postawy.
 • Tworzymy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek, w poczuciu bezpieczeństwa.
 • Wdrażamy rozwiązania oparte na nowoczesnych kierunkach pedagogiki, stosujemy aktywizujące metody pracy.
 • Umożliwiamy dzieciom kontakt z różnymi dziedzinami sztuki, środowiskiem społeczno-kulturowym, technicznym i przyrodniczym.
 • Prowadzimy codziennie naukę języka angielskiego przez zabawę i twórcze metody.
 • Wykorzystujemy technologie informacyjne i komunikacyjne do uatrakcyjniania zajęć edukacyjnych.
 • Szerzymy wielokulturowość, tolerancję i ciekawość świata wśród dzieci, poprzez realizację projektów i organizację akcji charytatywnych.
 • Budujemy pozytywne relacje między rodziną a przedszkolem, dbamy o jednolity system wychowania dziecka przez środowisko rodzinne i przedszkolne.

Spełniając wyznaczoną misję, nasze przedszkole troszczy się o realizację potrzeb wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

 


          Nasze przedszkole to miejsce, w którym dzieci codziennie spędzają czas na wspólnych zabawach służących odkrywaniu małych i dużych tajemnic otaczającego świata.

          To w „Cypisku” dzieci uczą się podstawowych zasad współistnienia z rówieśnikami, partnerstwa, tolerancji, ale też asertywności i samodzielności. Tu doświadczają pierwszych przyjaźni i konfliktów z rówieśnikami. Uczą się jak wyrażać swoje emocje w sposób niekrzywdzący innych. Wspierane przez cały personel i rodziców, odkrywają swoje talenty i pokonują słabości.

Dzieci w naszym przedszkolu realizują najważniejsze zadanie dzieciństwa – bawią się i dzięki temu są szczęśliwe!


KULTURA I WARTOŚCI

         Kultura naszego przedszkola polega na pracy zespołowej nauczycieli i dzieci, opartej na aktywnej współpracy i braniu odpowiedzialności za realizowane działania. Preferujemy wartości: otwartość na potrzeby innych, szacunek, zaangażowanie i nastawienie na realizację celów.

         Tradycje przedszkola i struktury w nim panujące, pozwalają poznać i zadbać o rozwój każdego dziecka, doceniać je, wspomagać w rozwoju, rozwijać predyspozycje i zdolności. Dzieci i nauczyciele mogą liczyć na wsparcie w dążeniu do lepszych wyników oraz w pracy nad samym sobą. System wychowawczy w „Cypisku” oparty jest na kształtowaniu więzi z dzieckiem, motywowaniu do dobrego zachowania i zatrzymywaniu niepożądanych zachowań.