Czesne wynosi 350zł miesięcznie, niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Wpisowe w wysokości 130zł jest pobierane jednorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola, na cały okres edukacji przedszkolnej.

Czesne uiszczane do 8 dnia każdego miesiąca obejmuje:

 • opiekę wychowawczą i realizację oferty edukacyjnej;
 • język angielski;
 • zajęcia artystyczne ( plastyczne, muzyczne, teatralne, prace manualne);
 • rytmikę;
 • gimnastykę korekcyjną;
 • zajęcia szachowe;
 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia z piłkarskie;
 • religię (dla chętnych).

Opłata za dzienne wyżywienie wynosi 12,5zł i obejmuje 4 posiłki:

 • I śniadanie;
 • II śniadanie;
 • dwudaniowy obiad;
 • podwieczorek.

Zapisy trwają cały rok szkolny, w miarę dostępności wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu zapisania dziecka do przedszkola prosimy o kontakt pod numerem telefonu 511-662-686 lub skorzystanie z formularza elektronicznej rejestracji.

Rekrutacja elektroniczna