Czesne wynosi 380zł miesięcznie, niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Opłata rekrutacyjna w wysokości 150zł jest pobierana jednorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola, na cały okres edukacji przedszkolnej. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej jest gwarancją rezerwacji miejsca w przedszkolu.

W celu zapisania dziecka do przedszkola, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 511-662-686 lub skorzystanie z formularza elektronicznej rekrutacji, dostępnego na dole strony.
 
Zapisy trwają cały rok szkolny, w miarę dostępności wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach czesnego zapewniamy:

 • opiekę wychowawczą i realizację podstawy programowej;
 • codzienne zajęcia z językiem angielskim;
 • zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, prace manualne);
 • zajęcia matematyczne;
 • rytmikę;
 • terapię logopedyczną;
 • logorytmikę;
 • zajęcia szachowe;
 • piłkę nożną;
 • projekty edukacyjne;
 • projekt „Dzielni ratownicy” – zajęcia z udzielania pierwszej pomocy;
 • interaktywne zajęcia i zabawy z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (monitor interaktywny, podłoga interaktywna).

Opłata za dzienne wyżywienie wynosi 13,6zł i obejmuje 4 posiłki:

 • I śniadanie;
 • II śniadanie (świeże owoce i warzywa);
 • dwudaniowy obiad;
 • podwieczorek.

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • legorobotyka;
 • wyjazdy do instytucji kultury;
 • wycieczki;
 • zajęcia fakultatywne ze specjalistami.

Na terenie naszego przedszkola prowadzone są popołudniowe zajęcia z języka angielskiego ze Szkołą Językową Early Stage. Szczegóły i zapisy na stronie:

 https://earlystage.pl/pl/kursy/angielski-dla-dzieci-3-5-lat


Rekrutacja elektroniczna