Czesne wynosi 350zł miesięcznie, niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Opłata rekrutacyjna w wysokości 130zł jest pobierana jednorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola, na cały okres edukacji przedszkolnej.

Czesne uiszczane do 8 dnia każdego miesiąca obejmuje:

 • opiekę wychowawczą i realizację oferty edukacyjnej
 • codzienne zajęcia z językiem angielskim
 • zajęcia artystyczne ( plastyczne, muzyczne, teatralne, prace manualne)
 • rytmikę
 • logorytmikę
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia szachowe
 • zajęcia piłkarskie
 • religię

Opłata za dzienne wyżywienie wynosi 12,5zł i obejmuje 4 posiłki:

 • I śniadanie;
 • II śniadanie;
 • dwudaniowy obiad;
 • podwieczorek.

Zajęcia dodatkowo płatne (dla chętnych):
 • taniec współczesny
 • robotyka

Zapisy trwają cały rok szkolny, w miarę dostępności wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu zapisania dziecka do przedszkola prosimy o kontakt pod numerem telefonu 511-662-686 lub skorzystanie z formularza elektronicznej rejestracji.

Rekrutacja elektroniczna