Kwota wpisowego wynosi 130zł
Kwota miesięcznego czesnego wynosi 300zł niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Czesne uiszczane do 8 dnia każdego miesiąca obejmuje:

 • opłaty za opiekę wychowawczą i realizację oferty edukacyjnej;
 • zajęcia artystyczne ( plastyczne, muzyczne, teatralne, prace manualne);
 • rytmikę;
 • język angielski;
 • zajęcia szachowe;
 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia z piłki nożnej;
 • religię (dla chętnych).

Opłata za dzienne wyżywienie wynosi 9,5zł i obejmuje 4 posiłki:

 • I śniadanie;
 • II śniadanie;
 • dwudaniowy obiad;
 • podwieczorek.

 

Zapisy trwają cały rok szkolny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu zapisania dziecka do przedszkola prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerem telefonu 511 662 686 lub skorzystanie z formularza elektronicznej rejestracji.

Rekrutacja elektroniczna