Opublikowano Kategorie Bez kategorii

Matematyczne ferie u Bystrzaków!

Dwa tygodnie ferii upłynęły Bystrzakom głównie w towarzystwie matematyki! 👑

Dzieci, z wielkim zainteresowaniem, uczestniczyły w różnorodnych zabawach matematycznych. Rozwijały orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała 🦵🤚, utrwalały znajomość figur geometrycznych 🔺, które przeliczały i klasyfikowały. Układały geometryczne obrazki, tworzyły budowle z klocków 🏗️ oraz rozwijały koordynację wzrokowo – ruchową podczas zabaw manipulacyjnych i konstrukcyjnych.

Nasze przedszkolaki dodawały, odejmowały, przeliczały, układały rytmy 🪘, mierzyły, ważyły ⚖️, oswajały się z zapisem graficznym, a także rozwiązywały zadania tekstowe i logiczne 🤔.

Miały również okazję do zabaw multimedialnych 🛜 i pracy z interaktywną matą podłogową, dzięki temu rozwijały kompetencje cyfrowe.�

Matematyczne zadania przyjęły formę nauki przez zabawę. Głównym zamiarem zajęć było podniesienie poziomu kompetencji matematyczno – logicznych dzieci, rozwój logicznego myślenia, wykształcenie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi.

Przedszkolaki miały okazję zobaczyć, jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy tym uczyć się, zdobywać nowe umiejętności oraz rozwijać matematyczną wyobraźnię. 💪