• Tworzenie atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci i ich rodziców.

 

  • Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci poprzez zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu.

 

  • Zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych i niepożądanych – „Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”.

 

  • Doskonalenie systemu motywującego do zachowań pozytywnych oraz samodzielności.

 

  • Umożliwienie dzieciom uczenia się, rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb.

 

  • Zintensyfikowanie  działań wspomagających rozwój mowy, poszerzenie oferty edukacyjnej o zabawy i ćwiczenia stymulujące pracę mózgu – „Mówię poprawnie i myślę sprawnie”.

 

  • Poszerzanie wiedzy na temat najważniejszych miast Małopolski – „Podróże małe i duże – wędrówki przedszkolaków”.

 

  • Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez literaturę europejską oraz zapoznanie dzieci ze sławnymi Polakami.